Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Екип

 

Мариела Григорова - директор

 

Мая Петрова - старши учител детска градина

Катрин Раднева - учител детска градина

Станимира Кехайова - учител детска градина

Моника Янева - учител детска градина

Симона Георгиева - учител детска градина

Ася Терзийска - учител детска градина

Кристина Йорданова - учител детска градина

Зоя Банова - старши учител детска градина

Славка Рошкова - учител детска градина 

Маргарита Ташева-Пянкова - старши учител детска градина

Надежда Гергова - учител детска градина

Гергана Маринова - учител детска градина

Стефани Стоянова - учител детска градина

Емилия Георгиева - старши учител детска градина

Елица Георгиева - педагог ясла

Силвена Костова - учител музика

Гергана Асенова - логопед

Лидия Пенкова - ресурсен учител

Диляна Алексова - психолог

 

Милена Николова - помощник-възпитател

Сарайка Тодорова - помощник-възпитател

Нели Гандева - помощник-възпитател

Даниела Кръстанова - помощник-възпитател

Светла Иванова - помощник-възпитател

Евелина Стойкова - помощник-възпитател

Цветанка Величкова - помощник-възпитател

Илиана Несторова - помощник-възпитател

Станка Радкова - помощник-възпитател

Бисерка Тодорова - помощник-възпитател

Валерия Дамянова - помощник на учителя

                            

Димитринка Минкова - счетоводител

Соня Алексиева - ЗАС

Даниела Захариева - касиер-домакин

Росица Петрова - технически секретар

Владимир Здравков - огняр    

 

Зорница Русева - медицинска сестра ясла

Виктория Димитрова - медицинска сестра ясла 

 

Розалия Илиева - готвач

Соня Павлова - помощник-готвач

Олга Шанкова - работник кухня