ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Екип

 

Мариела Григорова - директор

   

Зоя Банова - старши учител детска градина

Десислава Йорданова - учител детска градина

Даниела Илиева - старши учител детска градина 

Симона Георгиева - учител детска градина                                                

Маргарита Йорданова - старши учител детска градина

Станимира Кехайова - учител детска градина

Мая Петрова - старши учител детска градина

Елица Георгиева - старши учител детска градина

Наталия Димитрова - учител детска градина

Наталия Петкова - учител детска градина

Маргарита Ташева-Пянкова - учител детска градина

Надежда Гергова - учител детска градина

 

Стела Кръстева - психолог

Гергана Асенова - логопед

Анелия Николова - ресурсен учител

Лилия Жекова - педагог ясла

 

Цветанка Недкова - помощник-възпитател

Милена Николова - помощник-възпитател

Румяна Стражакова - помощник-възпитател   

Сарайка Тодорова - помощник-възпитател

Нели Гандева - помощник-възпитател

Стела Тончева - помощник-възпитател

Искра Христова - помощник-възпитател

Зоя Шуплинова - помощник-възпитател

Цветелина Борисова - помощник-възпитател

                            

Димитринка Минкова - счетоводител

Даниела Захариева - касиер-домакин

Соня Алексиева - ЗАС

Росица Петрова - технически секретар

Владимир Здравков - огняр    

 

Валерия Младенова - медицинска сестра детска градина

Йорданка Иванова - медицинска сестра ясла

Зорница Русева - медицинска сестра ясла

Виктория Димитрова - медицинска сестра ясла 

 

Розалия Илиева - готвач

Соня Павлова - помощник-готвач

Олга Шанкова - работник кухня