ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Екип

 

Мариела Григорова - директор

 

Мая Петрова - старши учител детска градина

Катрин Раднева - учител детска градина

Станимира Кехайова - учител детска градина

Ралица Александрова - учител детска градина

Симона Георгиева - учител детска градина

Ася Терзийска - учител детска градина

Зоя Банова - старши учител детска градина

Изабела Денчева - учител детска градина 

Маргарита Ташева-Пянкова - учител детска градина

Надежда Гергова - учител детска градина

Анелия Пенкова - учител детска градина

Наталия Петкова - учител детска градина

Елица Георгиева - педагог ясла

Силвена Костова - учител музика

Анелия Николова - ресурсен учител

Гергана Асенова - логопед

 

Милена Николова - помощник-възпитател

Румяна Стражакова - помощник-възпитател   

Сарайка Тодорова - помощник-възпитател

Нели Гандева - помощник-възпитател

Зоя Шуплинова - помощник-възпитател

Даниела Кръстанова - помощник-възпитател

Габриела Соколова - помощник-възпитател

Евелина Стойкова - помощник-възпитател

                            

Димитринка Минкова - счетоводител

Даниела Захариева - касиер-домакин

Соня Алексиева - ЗАС

Росица Петрова - технически секретар

Владимир Здравков - огняр    

 

Валерия Младенова - медицинска сестра детска градина

Йорданка Иванова - медицинска сестра ясла

Зорница Русева - медицинска сестра ясла

Виктория Димитрова - медицинска сестра ясла 

 

Розалия Илиева - готвач

Соня Павлова - помощник-готвач

Олга Шанкова - работник кухня