ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

За родителите

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 08.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за Ясла А и Ясла Б и I-ва Б група!

 

На 09.09.2021 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за I-ва А група!

 

Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина.