ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Мая Петрова - старши учител

Анелия Пенкова - учител

 

 Нели Гандева - помощник възпитател