ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Допълнителни образователни дейности

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

/допълнителни педагогически услуги по желание и доплащане/

 

  • Английски език
  • Спортно- подготвителни и двигателни дейности
  • Съвременни танци
  • Приложни изкуства
  • Народни танци
  • Детски лагери
  • Еднодневни екскурзии