Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Необходими документи

Ред за кандидатстване и прием:

1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците)

2. Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето по интернет на адрес: kg.sofia.bg :

 • от персонален компютър;
 • чрез директора на детското заведение;
 • чрез районната администрация;
 • в дирекция "Образование" на Софийска община.

На посочения сайт е дадена допълнителна информация.

3. Децата се класират от електронната система "Информационна система за обслужване на детските градини" съобразно събраните точки от посочените критерии.

4. Децата със СОП и хронични заболявания се приемат по въведена процедура и назначена комисия за разглеждане на документите. Документите се подават до 10 май на текущата година за предстоящата учебна година.

Документи за записване на детето:

 • Заявление
 • Копие от акта за раждане
 • Медицински изследвания за заразоносителство
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпване на детето в детската градина/ за контакти с остри заразни заболявания
 • "Васерман" на един от родителите при първо постъпване на детето в детска ясла
 • Медицински документи /ако детето е със специални образователни потребности (СОП) или хронично заболяване - протокол от тричленна лекарска комисия, вкл. специалист /и други документи и изследвания по заболяването, епикризи, резултати от специалисти/
 • Молба свободен текст /посочват се мотивите за избор на детското заведение/
 • Здравна лична профилактична карта на детето
 • Имунизационен паспорт на детето
 • Ксерокопие на лична карта на един от родителите с адресна регистрация в София или р-н "Сердика"
 • Служебни бележки на родителите за работа по трудов договор и адрес на месторабота
 • Профила на детето от ИСОДГ със заявените първо желание, критерии и брой точки
 • Декларация по образец за истинността на представените документи
 • Декларация по образец със сведения за дневника

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПРИЕТО ДЕТЕ :

 • Лична здравно-профилактична карта
 • Имунизационен паспорт
 • Медицински изследвания за постъпване в детска градина 
  /справка при личния лекар/
 • Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити /не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина/ 
 • Кръв и урина /не по-рано от 7 дни преди постъпване в детската градина/ 
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ

ПРИ ПРЕКЪСНАТО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА 2 МЕСЕЦА:

 • Изследване за чревни паразити
 • Медицинска бележка от личния лекар /издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ

Медицински документи при отсъствие на детето от детска градина съгласно Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г., чл.4, ал.3:

 • при отсъствие повече от 10 дни - медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болен
 • при отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
 • при отсъствие повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити
 • Ал.4: Деца без посочените по-горе документи не се приемат в групите и в заведението