ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Полезна информация

  1. За записване и преместване на деца
  2. За социалните услуги и общността на децата
  3. Информация за същността на социалните услуги