Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Спортен проект на Столична община

Детска градина №63 "Слънце" участва по Спортен проект на Столична община, насочен към укрепване на детското здраве, развитие на детската физическа дееспособност и осъществяване на дейности, насочени към областта на физическото възпитание и спорта и здравословния начин на живот на децата от ДГ №63 Слънце "Движение за здраве" в подкрепа на инициативата "София - Европейска столица на спорта" - осъществен чрез Спортен празник "Играйте с нас".

Одобрената сума за финансиране е 2660 лв. За тази сума са закупени за спортни и състезателни игри на децата в детската градина следните пособия и уреди:

 1. Речни камъни Дъга                                   381,00 лв.

 2. Релефни топки 4 бр.                                   50,00 лв.

 3. Весела топка                                              50,00 лв.

 4. Игра с топка и фуния                                   9,00 лв.

 5. Шведска стена 120/90                              310,00 лв.

 6. Парашут с топка                                       262,00 лв.

 7. Игра за хвърляне в цел с 4 диска              150,00 лв.

 8. Летни ски за трима                                   180,00 лв.

 9. Пижами за скачане на 3 крака - голем       44,00 лв.

10.Пижами за скачане на 3 крака - малки       40,00 лв.

11.Табло за хвърляне в цел с числа                81,00 лв.

12.Игра с топка 25 см                                       7,00 лв.

13.Балансирай по моста                              1094,00 лв.

            Данъчна основа 20% BGN:              2216,67 лв.

                              ДДС 20% BGN:               443,33 лв.

ОБЩО:                                    2660,00 лв.