Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Спортен проект на МОН

Детска градина №63 "Слънце" участва в Спортен проект на Министерство на образованието и науката по Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" от Национална програма "Осигуряване на съвременна  образователна среда" - 2020 г. - ДЕЙНОСТ I : Осигуряване на външна площадка за обучение по безопасност - обновяване на маркировка на БДП площадката. 

Стойност на дейностите - 1100 лв.