ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Информация съгласно чл. 263, ал.3 ЗПУО

  1. Програма за превенция на ранно напускане на деца
  2. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи