ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 

Цеца Гаврилова - медицинска сестра

Йорданка Иванова - медицнска сестра

Сарайка Тодорова - помощник-възпитател

Румяна Стражакова - помощник-възпитател