ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Валерия Младенова - медицинска сестра

Йорданка Иванова - медицнска сестра

Искра Христова - помощник-възпитател

Даниела Кръстанова - помощник-възпитател