ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Валерия Младенова - медицинска сестра

Йорданка Иванова - медицнска сестра

 

Евелина Стойкова - помощник-възпитател