ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Валерия Младенова - медицинска сестра

 

Евелина Стойкова - помощник-възпитател

Светла Иванова - помощник-възпитател