ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 

Виктория Димитрова   - медицинска сестра

Зорница Русева           - медицинска сестра

Милена Николова        - помощник-възпитател