ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Виктория Димитрова   - медицинска сестра

Зорница Русева           - медицинска сестра

 

Милена Николова        - помощник-възпитател