ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 

Валерия Младенова    - медицинска сестра

Виктория Димитрова   - медицинска сестра

Зорница Русева          - медицинска сестра

Милена Николова       - помощник-възпитател