Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Виктория Димитрова   - медицинска сестра

Елица Георгиева - ст.учител

 

Милена Николова - помощник-възпитател