ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Наталия Петкова - учител

Анелия Пенкова - учител

 

 Габриела Соколова - пом.възпитател