Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Материална база

- Изграден е главен вход към сградата на ДГ № 63 „Слънце“, който дава облика на детската градина;

- Кабинети за директора, за касиер и домакин, за счетоводител;

- Кабинет за медицинските специалисти;

- Кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, хладилни съоръжения, картофобелачка и зеленчукорезачка,  професионален пасатор;

- Осем обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, съблекални, офиси, родителски кътове

- Просторни и светли коридори

- В новият корпус са спазени изискванията за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания - рампа, санитарни помещения

- Вентилационна система 

- Една учителска стая

- Методичен кабинет

- Архив

- Съблекалня за персонала