Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Бюджет

Прикачени документи

Бюджет 2024 г.
Отчет за бюджета за първо тримесечие 2024 г.
Отчет за бюджета за четвърто тримесечие 2023 г.
Отчет за бюджета за трето тримесечие 2023 г.
Отчет за бюджета за второ тримесечие 2023 г.
Бюджет 2023 г. Отчет за бюджета за първо тримесечие 2023 г.
Отчет за бюджета за четвърто тримесечие 2022 г.
Отчет за бюджета за трето тримесечие 2022 г.
Отчет за бюджета за второ тримесечие 2022 г.
Отчет за бюджета за първо тримесечие 2022 г.
Бюджет 2022 г.
Отчет на бюджета за четвърто тримесечие 2021 г.
Отчет на бюджета за трето тримесечие 2021 г.
Отчет за бюджета за второ тримесечие 2021 г.
Отчет за бюджета за първо тримесечие 2021 г.
Бюджет 2021 г.
Отчет на Бюджет за четвърто тримесечие 2020 г.
Отчет на Бюджет за трето тримесечие 2020 г.
Отчет на Бюджет за второ тримесечие 2020 г.
Отчет на Бюджет за първо тримесечие 2020 г.
Бюджет 2020
Тримесечен отчет четвърто тримесечие 2019.pdf
Тримесечен отчет трето тримесечие 2019.pdf
Тримесечен отчет второ тримесечие 2019.pdf
Тримесечен отчет първо тримесечие 2019.pdf
бюждет 2019-20.xls
БЮДЖЕТ 2018г..pdf