Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Движение и здраве за децата с велосипедите

Детска градина №63 "Слънце" участва по  Програма: „Спорт за деца и ученици“  Подпрограма -  „ДВИЖЕНИЕ И ЗДРАВЕ“ с реалзииран проект "Движение и здраве за децата с велосипедите", насочен към укрепване на детското здраве и по конкретно развиване на уменията за управляване на велосипед.

Одобрената сума за финансиране е 2400 лв.

Мотивите да изготвим и реализираме този проект са няколко: повишаване на двигателната активност сред децата, която е все по-малка; създаването на позитивни емоции и радостни изживявания, каквито носи карането на велосипед; запознаване с безопасността по пътищата, включваща всички участници в движението. Да станем част от инициативите в подкрепа на отбелязване „Европейската седмица  на спорта“  - 2023 г. и да бъдем част от Стратегията „София спортува“.