ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Сдружение настоятелство към ДГ № 63 "Слънце"

Сдружение настоятелство при ДГ №63 "Слънце", гр.София, е сдружение с нестопанска цел.

Настоятелството обединява родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови за съдействат за напредъка на детската градина на основата на доброволно участие.

 

Уважаеми родители,

 
Всеки ден нашите деца прекарват в между 8 и 12 часа в детската градина. Там тe усвояват не само нови знания, но се учат да общуват, да организират деня си, да поемат отговорност. 

Вие имате право на достъп до всяка информация, която се отнася до детето ви и отговорността да работите съвместно с педагозите в негово име.


Настоятерство се нуждае от повече информация от страна на родителите относно областите, в които могат да бъдат полезни. Ако искате да помогнете, да бъдете полезни, може да ни информирате на dg_63@abv.bg , да се свържете с  членовете на Съвета на настоятелите или да дадете информация в канцеларията на детската градина.

Очакваме Вашето съдействие за работата на настоятелството!