Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Уважаеми родители, детската градина ще започне работа с деца 
от 03 септември 2018 г. /понеделник/ при сборен режим на  работа.

 

Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./,

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ЗА  повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити . 

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване. 

Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.

Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.

Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни.

Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

 

 

Необходими документи за прием на децата от яслени групи:

1. Васерман на един от родителите - до 6 месеца преди датата на постъпване;

2. Микробиологично и паразитологично изследване - до 15 дни преди постъпване;

3. Изследване кръв и урина - до 7 дни преди постъпване;

4. Бележка за контакт с остри заразни заболявания - до 3 дни преди постъпване.

 

от ръководството на ДГ №63 "Слънце"

 

 Директор: М. Григорова
моб. тел.: 0886 64 87 84
стационарен тел. за връзка: 02 936 70 91