Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Уважаеми родители, детската градина ще започне работа с деца на 01.08.2019г. (четвъртък) при сборен режим на работа.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ повече от 10 дни се представя бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

                                                                                                                                      От ръководството но ДГ63"Слънце"