Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Инструкция за мерките за защита от коронавирус COVID-19 и План на ДГ № 63 "Слънце" за спешни действия при откриване на болен или съмнения за коронавирус COVID-19 на работното място