Уважаеми родители!
С удоволствие желаем да Ви поканим на родителски срещи, които ще се провеждат по следния график:

 

– на 10.09.2019 г. от 17.30 ч. – яслена група „Пчеличката Мая"
– на 10.09.2019 г. от 17.30 ч. – яслена група „Мечо Пух”

- на 10.09.2019 г. от 17.30 ч. -  I-ва група "Мики Маус"

– на 25.09.2019 г. от 17.30 ч. –  групи „Снежанка”, "Бамби", "Лъвчета", "Ариел", "Пинокио"

 

ДНЕВЕН РЕД


Запознаване с:


1. Правилник за пропускателния режим в ДГ 63 „Слънце”
2. Правилник за дейността на детската градина 
3. Дневен режим на децата от групите
4. Седмична учебна програма.
5. Допълнителни образователни услуги – запознаване
6. Представяне на екипите за работа с децата
7. Организиране на еднодневни екскурзии, лагери и др.
8. Обсъждане на  образователни книжки и материали за работа 
9. Разни