Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Психологическа подкрепа на деца, родители и педагогически специалисти от дистанция

Във връзка с осигурена психологическа подкрепа на деца, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомяваме, че Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ - София-град е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които психолози от РЦПППО - София-град ще консултират и ще отговарят на поставени въпроси.

В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации.