Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ НА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, е необходимо да се създадат условия за заплащане по банков път на дължимите такси.

Можете да проверявате онлайн  каква е дължимата такса за посещение на детска градина на вашите деца на сайт:www.roditel.eu.

Можете да превеждате месечната такса, а не суми за допълнителни образователни дейности, като срокът за плащане е удължен.

До     

  ОБЩИНСКА БАНКА АД

Клон    Ф.Ц. М.Луиза
Адрес   бул. Кн. Мария Луиза №88
 
Платете на - име на получателя
ДГ №63 "СЛЪНЦЕ"
 
IBAN на получателя                     BIC на получателя
BG57SOMB91303143117200         SOMBBGSF

Прикачени документи

платежно нареждане