Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

                                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020г/, Ви информираме, че предстои провеждането на Национална седмица на четенето в периода от 11.ХІІ.- 15.ХІІ.2017 г.. КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ да се присъединят към Седмицата на четенето в нашата детска градина. Нужно е да изберете любима българска народна приказка,  или любим български автор на Вашето дете, за да ги прочетем заедно. Можете да направите това през всеки ден от следващата седмица във времето от 10.30 до 11.00 часа в групите. За конкретни въпроси и уточнения се обръщайте към директора и учителките по групи.