Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

"Родителите в помощ на детето за бърза адаптация в първи клас. Проблеми и решения."

Уважаеми родители, на 13/05 от 17,30 часа в нашата детска градина ще гостува доц. д-р Райна Захариева. Тя ще проведе беседа на тема "Родителите в помощ на детето за бърза адаптация в първи клас. Проблеми и решения." Заповядайте!