ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

  Маргарита Йорданова - старши учител

  Анна Петрова - учител

  Стела Тончева - помощник-възпитател