ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Наталия Димитрова - учител

Наталия Петкова - учител

Цветанка Недкова - помощник-възпитател