Facebook
ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Зоя Банова - старши учител

Славка Рошкова - учител

Емилия Петкова - помощник-възпитател

                                                                                                    "Чуйте всички, таз година
                                                                                                     вече тръгвам на градина. 
                                                                                                     Мама даде ми задача, 
                                                                                                     обещах и да не плача 
                                                                                                     и да слушам много там. 
                                                                                                     Вътре ще остана сам.
                                                                                                     Но съвсем не е така,
                                                                                                     че е пълно със деца. 
                                                                                                     Най-приятно е да знам,
                                                                                                     че приятел имам там.
                                                                                                     Много бързо тук се свиква, 
                                                                                                     щом посрещат те с усмивка!

 

 

                      А ктивност

                      Р адост      

                      И скреност

                      Е етика     

                      Л юбов