ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 Сдружение настоятелство при ОДЗ 63 Слънцегр.София е сдружение с нестопанска цел

 Настоятелството обединява родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към просветното дело, готови за съдействат за напредъка на ДГ на основата на доброволно участие.

Уважаеми родители, 
Всеки ден нашите деца прекарват в между 8 и 12 часа в детската градина. Там тe усвояват не само нови знания, но се учат да общуват, да организират деня си , да поемат отговорност. 

Вие имате право на достъп до всяка информация, която се отнася до детето ви, и отговорността да работите съвместно с педагозите в негово име.
Настоятерство се нуждае от повече информация от страна на родителите относно областите, в които могат да бъдат полезни. Ако искате да помогнете, да бъдете полезни може да ни информирате на dg_63@abv.bg ,да се свържете с  членовете на Съвета на настоятелите или да дадете информация в канцеларията на детската градина.

Очакваме Вашето съдействие за работата на настоятелство!