ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Материална база

- Изграден е главен вход  към сградата  на ДГ№ 63 „Слънце“ , който дава облика на детската градина;

-  Кабинети за директора, за касиер и домакин, за счетоводител;

-   Кабинет за медицинските специалисти;

-  Кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа – печки, фурни, хладилни съоръжения, картофобелачка и зеленчукорезачка,  професионален пасатор,

- Осем обзаведени занимални със санитарни помещения към тях, съблекални, офиси, родителски кътове

- Просторни и светли коридори

- В новият корпус са спазени изискванията за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания-  рампа, санитарни помещения

-  Вентилационна система 

-  Една учителска стая

-  Методичен кабинет

-  Архив

-  Съблекалня за персонала