ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Екип

Мариела Григорова-директор

                                                          

Елеонора Асенова-учител музика

 

Виктория Христова- учител детска градина

Блага Ангелова -старши учител  детска градина

Даниела Илиева-старши учител детска градина

Наталия Димитрова -учител детска градина

Мая Петрова-старши учител детска градина

Маргарита Ташева-Пянкова- учител детска градина

Симона Емануилова-учител детска градина

Димитричка Маринова-старши учител

Елица Георгиева-учител

Дария Горанова-старши учител

Маргарита Йорданова-старши учител

 Димитрина Александрова-старши учител

 

Цветанка Недкова-помощник-възпитател

Милена Николова-помощник-възпитател

Валентина Христова-помощник-възпитател

Лилия Михова-помощник-възпитател

Милена Николова-помощник-възпитател

Румяна Николова-помощник-възпитател

Полина Вачева-помощник-възпитател

Жулиета Платникова-помощник възпитател   

Веселина Ангелова-помощник възпитател

Наталия Маринова-помощник възпитател

Светла Арсова-помощник възпитател

 

Даниела Захариева-касиер домакин     

 

Валерия Младенова-медицинска сестра

Цеца Гаврилова-медицинска сестра ясла

Йорданка Бързачка-медицинска сестра ясла

Соня Тодорова-медицинска сестра ясла

 

 

Владимир Здравков-огняр

 

Розалия Илиева-готвач

Соня Павлова-помощник-готвач

Олга Шанкова-работник кухня