ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Екип

Мариела Григорова-директор

                                                          

Михаела Димитрова-учител музика

 

Виктория Христова- учител детска градина

Даниела Илиева-старши учител детска градина

Наталия Димитрова -учител детска градина

Мая Петрова-старши учител детска градина

Маргарита Ташева-Пянкова- учител детска градина

Симона Емануилова-учител детска градина

Димитричка Маринова-старши учител

Елица Георгиева-учител

Маргарита Йорданова-старши учител

 Димитрина Александрова-старши учител

Диляна Тодорова-учител

Ани Петрова-учител

 

Цветанка Недкова-помощник-възпитател

Милена Николова-помощник-възпитател

Лилия Михова-помощник-възпитател

Милена Николова-помощник-възпитател

Иляна                   -помощник-възпитател

Светла                  -помощник-възпитател

Жулиета Платникова-помощник възпитател   

                             -помощник възпитател

                             -помощник възпитател

 

Даниела Захариева-касиер домакин     

 

Валерия Младенова-медицинска сестра

Цеца Гаврилова-медицинска сестра ясла

Йорданка Бързачка-медицинска сестра ясла

Зорница                 -медицинска сестра ясла

Виктория                -медицинска сестра 

 

 

Владимир Здравков-огняр

 

Розалия Илиева-готвач

Соня Павлова-помощник-готвач

Олга Шанкова-работник кухня