ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 

Валерия Младенова-медицинска сестра

Соня Тодорова-медицинска сестра

Светла Арсова-помощник-възпитател

Полина Вачева-помощник-възпитател