ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

 

Валерия Младенова       -медицинска сестра

Виктория  Димитрова   -медицинска сестра

Зорница Русева           -медицинска сестра

Милена Николова        -помощник-възпитател