ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Елица Георгиева-учител

Маргарита Ташева-Пянкова-учител

Наталия Маринова-помощник възпитател