ДГ №63 Слънце
Детска градина в град София

Наталия Димитрова - учител

Симона Емануилова - учител                                                          "Чуйте всички, таз година
Жулиета Платникова - помощник възпитател                                  вече тръгвам на градина. 
                                                                                                     Мама даде ми задача, 
                                                                                                     обещах и да не плача 
                                                                                                     и да слушам много там. 
                                                                                                     Вътре ще остана сам.
                                                                                                     Но съвсем не е така,
                                                                                                     че е пълно е с деца. 
                                                                                                     Най-приятно е да знам,
                                                                                                     че приятел имам там.
                                                                                                     Много бързо тук се свиква, 
                                                                                                     щом посрещат те с усмивка!

 

 

                      А ктивност

                      Р адост      

                      И скреност

                       Е етика     

                       Л юбов